My mentors home / Dom mojeg mentora

My mentors home / Dom mojeg mentora
August 18, 2018 Balkanium
In by Mara Koceva, Photo reportage

Legrad – a village settlement in Croatia, in Koprivnica-Križevci County, is one of those places that looks like it’s on the end of the world but it is in fact much closer than you think, especially if you live in Podravina. This small but picturesque settlement is located right next to the mouth of river Mura into river Drava and if you literally just swim over to the other side of the river, you can get to the Hungarian border. On the way from Koprivnica to Legrad, which is 18 kilometers away from it, whether riding a bike or looking through a car window, your eyes will be resting along the scenes of fields rich with different yields, woods, little water streams, and also it’s not uncommon to see does jumping in these areas. All this beauties are even greater as you approach the Legrad area, and if you stay long enough you can meet the locals and hear their stories, numerous and diverse as well as the natural beauty that surrounds them.

One of the people living in Legrad is my former college professor and also my final exam mentor for Multimedia Storytelling, whose dedication to his own ideas can serve like inspiration to many. This eccentric painter whom I visited multiple times and with whom I share similar views on world, besides teaching at college, loves nature and always arranges his space around in a way that creates the most natural ambience. The house in Legrad which he mostly used as his painting atelier, is now his permanent residence. What perhaps separates this painter from many of us, what simply inspires me most to follow his example, is the fact that the ideas which he carries within himself and which are constantly born and grown in him, he actually does turn into reality instead of just talking about them.

After telling me for quite some time about his new ideas which have already gotten to a certain stage process and after arranging my visit for a few months because “he has a lot to film and to photograph”, I visited him few days ago.

Legrad is a small “labyrinth” full of little streets that can confuse you, but since everything goes in circle it’s impossible to get lost. No matter how long you visit this place or how long you stay there, you always have something new to see. In the colorfulness of colors and variety of human stories and destinies, you can never cover everything by your senses in the moment, and it’s for sure that you will see something new every time when you look at the same place and hear something new when you listen to some life story. Upon arriving to my mentor’s house, I noticed that the uniqueness of his yard compared to the other yards could be seen already from the street and I took some time to take some photos at the entrance. In the ambience full of piece and silence, my former professor was arranging  his house and garden and announcing with a smile that “there will be more things, like streams and different kinds of animals”.

As the day passes by, many neighbours and friends visit the garden and share a few words with a painter who rests his soul by working and arranging everything and, together with him, are disconnected, just for a moment, from the fast and stressful pace of everyday life, which is, as it’s all clear in ambience like this, full of “unimportant worries” and fictitious problems.

 

Photography & Text by Mara Koceva

marakocevadesign.com


 

Legrad – seosko naselje u Hrvatskoj, u Koprivničko-križevačkoj županiji, jedno je od onih mjestašca koje izgleda kao da je na kraju svijeta ali je mnogo bliže nego što se to čini, naročito ako živite u Podravini. Ovo malo, ali živopisno naselje smješteno je u neposrednoj blizini ušća rijeke Mure u rijeku Dravu, tako da doslovno samo preplivajući rijeku možete doći do granice sa Mađarskom. Na putu od Koprivnice ka Legradu koji je od nje udaljen 18 kilometara, bilo da se vozite biciklom ili gledate kroz prozor automobila, oči vam se odmaraju prizorima polja bogatih raznovrsnim plodovima, šumama, potočićima, a nije rijetkost da ugledate i srne koje skakuću po ovim predjelima. Sve ove ljepote još više se uvećavaju dok ulazite u područje Legrada, a ukoliko se zadržite dovoljno dugo možete upoznati stanovnike ovog naselja i njihove priče, brojne i raznorsne kao i prirodne ljepote kojima su okružene.

Jedna od osoba koja živi u Legradu je i moj bivši profesor na fakultetu i ujedno mentor mog završnog rada iz multimedijskog pripovijedanja, čije posvećenje vlastitim idejama može poslužiti kao inspiracija mnogima. Ovaj ekscentrični slikar kojeg sam do sada više puta posjetila i s kojim dijelim slične poglede na svijet, osim što predaje na fakultetu, voli prirodu te oduvijek uređuje prostor oko sebe na način da stvori najprirodniji ambijent. Kuća u Legradu koja mu je većinom služila kao atelje za slikanje, sada mu je stalno boravište. Ono što ovog slikara možda najviše odvaja od većine nas, zbog čega mi upravo daje i najveću inspiraciju da i sama slijedim njegov primjer, je činjenica da ideje koje nosi u sebi i koje se u njemu neprestano rađaju i rastu, zaista i ostvaruje, umjesto da samo priča o njima.

Nakon što mi je duže vrijeme pričao o svojim novim idejama koje su u već odmaklom procesu te smo se par mjeseci dogovarali da ga dođem posjetiti jer  “ima svašta za posnimati i poslikati”, prije koji dan sam mu došla u posjetu.

Legrad je mali “labirint”, pun uličica koje vas znaju zbuniti, no budući da sve ide u krug, nemoguće se izgubiti. Bez obzira koliko dugo ga posjećujete i koliko dugo se zadržite, uvijek imate nešto novo za vidjeti. U šarenilu boja i raznovrsnih ljudskih priča i sudbina, nikada svojim čulima u jednom trenutku ne možete sve obuhvatiti, i sigurno je da ćete nešto novo vidjeti svaki put kada ponovo pogledate isto mjesto i nešto novo čuti kada slušate neku životnu priču. Došavši do mentorove kuće, primjećujem kako se već s ulice može vidjeti razlika u odnosu na ostala dvorišta te sam samo na ulazu ostala duže da fotografiram. U ambijentu punom mira i tišine, moj bivši profesor uređuje kuću i vrt i uz osmijeh najavljuje kako će “ biti tu još svačega, poput potoka i svakakvih životinjica.”

Kako dan odmiče, brojni susjedi i prijatelji posjećuju vrt, razmjenjuju par riječi sa slikarom koji radeći i uređujući sve odmara dušu i zajedno sa njim se bar na trenutak isključuju iz užurbane i stresne svakodnevnice, koja je, kako nam to u ovakvom ambijentu svima postaje jasno, puna “nebitnih briga” i izmišljenih problema.

 

Fotografije & Tekst – Mara Koceva

marakocevadesign.com

 

 

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: