“Great Expectations” / ”Velika očekivanja”

“Great Expectations” / ”Velika očekivanja”
June 19, 2020 Balkanium

In 2013, as part of DocuFest, which takes place every August in Prizren (Kosovo), a photography workshop called DocuPhoto was organized, led by photographer Pep Bonet, a member of the photo collective Noor. Everyone had to choose something from the life of the locals as a theme for photography. My wish was to photograph a local wedding, which turned out to be impossible since weddings are held in Kosovo only within a month during the summer, and our workshop started too late for that. As a substitute for my original wish, the opportunity arose to photograph a celebration on the occasion of sunbathing – circumcision. The celebration is very reminiscent of a wedding celebration, except that it is attended exclusively by women. The mother of the son whose sunbathing is celebrated and several closest relatives change their clothes several times during the evening, combining modern formal dresses and traditional folk costumes.

I called the series “Great Expectations” because there are different types of expectations at traditional celebrations, especially from women – guests should be nicely arranged, in a good mood, cheerful and playful, and everyone present expects to have a good time. A person who “celebrates” expects a lot from that day – among other things, that it will be one of the most beautiful days in her life, and at the same time she is expected to be beautiful, especially tidy and inevitably happy and smiling all the time. Older generations expect from the younger ones a “certain type of behavior” following tradition, and all persons who have been photographed have a certain expectation of how they will look in the photographs.

 

Photo and Text by Maja Меdić

Balkanium is supported via crowdfunding link here :


 

 

Godine 2013. u okviru DocuFesta, koji se održava svakog avgusta u Prizenu (Kosovo), organizovana je fotografska radionica pod nazivom DocuPhoto, koju je vodio fotograf Pep Bonet, član foto kolektiva Noor. Svako je trebalo da izabere nešto iz života lokalnog stanovništa kao temu za fotografisanje. Moja želja je bila da fotografišem lokalno venčanje, što se ispostavilo neizvodljivo pošto se na Kosovu venčanja održavaju samo u okviru mesec dana tokom leta, a naša radionica je počela prekasno za to. Kao zamena za moju originalnu želju, pojavila se mogućnost da fotografišem proslavu povodom sunićenja – obrezivanja. Proslava u velikoj meri podseća na proslavu venčanja osim što istoj  prisustvuju isključivo žene. Majka sina čije se sunićenje slavi i nekoliko najbližih rođaka se tokom večeri nekoliko puta presvlače, kombinujući moderne svečane haljine i tradicionalnu narodnu nošnju.

Seriju sam nazvala  „Velika očekivanja“  jer na tradicionalnim proslavama postoje različite vrste očekivanja, posebno od žena – gošće treba da su lepo sređene, da su lepo raspoložene, vesele i da igraju a sve prisutne očekuju da se lepo provedu. Osoba koja  “slavi” očekuje mnogo od tog dana – između ostalog da to jedan od bude najlepših dana u njenom životu a istovremeno se od nje očekuje da je lepa, posebno sređena i neizostavno svo vreme vesela i nasmejana. Starije generacije očekuju od mlađih „određenu vrstu ponašanja“ u skladu sa tradicijom a sve osobe koje su fotografisane imaju određeno očekivanje kako će ispasti na fotografijama.

 

Fotografije i tekst – Maja Меdić

Podržite Balkanium donacijom preko ovog linka:

 

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: